club

 • < NIEUW > Seizoen 2020-21: startdag 8 aug presentatie
  ⟶ structuur club.
  ⟶ terugblik 2019-2020.
  ⟶ seizoen 2020-2021 + Impact Corona.
  ⟶ activiteiten + evenementen.
  ⟶ praktische afspraken
  ⟶ sportieve afspraken
 • Aangifteformulier verzekering
  Het formulier dat ingevuld moet worden bij een ongeval met lichamelijk letsel. De speler drukt het af, laat het invullen door de arts en stopt het dan in de brievenbus van GSG. Heb je hulp nodig of heb je vragen? Contacteer Kurt en Els via verzekering@gsga.be
 • Medisch attest 2021-2022
  Dit blanco medisch attest dient ingevuld te worden door je huisarts. Liefst voor 16 augustus stuur je dit bij voorkeur via e-mail door naar attest@gsga.be. Indien je hierbij problemen ondervindt, kan je het ook bezorgen aan je ploegafgevaardigde of coach.
  Wij zorgen voor de registratie van dit attest bij Basketbal Vlaanderen zodat het attest digitaal beschikbaar is bij de spelerslijst van elke wedstrijd.
  Zonder dit attest kan je niet deelnemen aan de wedstrijden, dus lever dit tijdig in.
 • Ontslagbrief
  Deze brief dient ingevuld te worden bij ontslag uit de basketclub en verstuurd via aangetekende zending naar de club. Dit is wettelijk verplicht voor iedereen die nog wilt basketten.
  Voor diegene die volledig stoppen met basketbal, volstaat een mailtje naar de club.
 • Presentatie GSGA Academy
  Toekomst-visie en werking van GSGA Academy
 • Privacyverklaring
  Basketbalclub GSG Aarschot VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

  Lees in bijgevoegd document onze volledige privacyverklaring.
 • Takenlijst PloegAfgevaardigde (PA)
  Elk team heeft naast een coach ook een ploegafgevaardigde.
  Bij onze jeugdspelers is dit dikwijls een ouder, bij de seniors een speler.
  Hij/zij is naast de verbindingspersoon tussen team en bestuur, ook iemand die heel wat praktische zaken opneemt.
  Een takenlijst vind je via bovenstaande link terug.

Categorie