club

 • Aangifteformulier verzekering
  Het formulier dat ingevuld moet worden bij een ongeval met lichamelijk letsel. De speler drukt het af, laat het invullen door de arts en stopt het dan in de brievenbus van GSG. Heb je hulp nodig of heb je vragen? Contacteer Kurt via verzekering@gsga.be
 • Bijsturing strategische en structurele werking
  Dit document bevat een toelichting over de bijsturing van de strategische en structurele werking in onze club voor de seniorploegen en (oudere) jeugdploegen hoge ringen.
  Deze bijsturing werd beslist en gecommuniceerd in februari 2024.
 • GSGA - Nieuwe sportieve structuur
  Dit document bevat een toelichting over de nieuwe sportieve structuur in onze club, sinds het vertrek van de vorige sportieve manager.
  Dit werd gecommuniceerd in februari 2024.
 • Medisch attest 2023 - 2024
  Voor het het seizoen 2023-2024 moeten enkel nieuwe spelers en reeds aangesloten spelers geboren in 2005 of 2009 een medisch attest laten invullen door de huis- of sportarts.
  Liefst voor einde augustus stuur je dit bij voorkeur via e-mail door naar attest@gsga.be. Indien je hierbij problemen ondervindt, kan je het ook bezorgen aan je ploegafgevaardigde of coach.
  Wij zorgen voor de registratie van dit attest bij Basketbal Vlaanderen zodat het attest digitaal beschikbaar is bij de spelerslijst van elke wedstrijd.
  Zonder dit attest kan je niet deelnemen aan de wedstrijden, dus lever dit tijdig in.
 • Ontslagbrief
  Deze brief dient ingevuld te worden bij ontslag uit de basketclub en verstuurd via aangetekende zending naar de club. Dit is wettelijk verplicht voor iedereen die nog wilt basketten.
  Voor diegene die volledig stoppen met basketbal, volstaat een mailtje naar de club.
 • Privacyverklaring
  Basketbalclub GSG Aarschot VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

  Lees in bijgevoegd document onze volledige privacyverklaring.
 • Takenlijst PloegAfgevaardigde (PA)
  Elk team heeft naast een coach ook een ploegafgevaardigde.
  Bij onze jeugdspelers is dit dikwijls een ouder, bij de seniors een speler.
  Hij/zij is naast de verbindingspersoon tussen team en bestuur, ook iemand die heel wat praktische zaken opneemt.
  Een takenlijst vind je via bovenstaande link terug.
 • Voorlopige teamindeling, trainingsdagen en -uren, en lidgelden voor seizoen 2024-2025
  Hier vind je de voorlopige samenstellingen van de jeugd- en damesteams voor seizoen 2024 - 2025.

Categorie